AkzoNobel

AkzoNobel

De diepe security- en performancetest expertise van nSEC/Resilience levert een unieke bijdrage aan de digital transformation van AkzoNobel.

Als onderdeel van de verdere ontwikkeling van het digitale platform van AkzoNobel, draagt nSEC/Resilience bij aan het verder verbeteren van de QA/Test maturity op verschillende vlakken:

  • Standaardiseren en aanscherpen van security testing beleid, zowel tactisch als operationeel
  • Verhogen van de maturity op het gebied van performance testen en application performance management door onder andere de introductie van performance diagnostics
  • Het standaardiseren en uitbreiden van automated testing gebaseerd op Behaviour Driven Development met onder andere de Domain Specific Language Gherkin, die een intensievere samenwerking met de business mogelijk maakt

Doorslaggevend hierbij is het vermogen van nSEC/Resilience om op alle disciplines te kunnen leveren en de verschillende verbeteringen geintegreerd en in harmonie tot stand te laten komen.

Wilt u meer weten over deze case, of over hoe nSEC/Resilience u kan helpen? Neem gerust contact met ons op.