ING

ING
Bij de samenvoeging van ING Bank en Postbank heeft nSEC/Resilience een essentiële bijdrage geleverd aan het ontwerpen, structureren, plannen en uitvoeren van de benodigde performance testen. Het betrof een datamigratie naar een complex nieuw applicatielandschap, met een combinatie van zware batchbelasting en belasting van online verkeer.
De bijdragen van nSEC/Resilience waren zowel op het gebied van projectmanagement/testmanagement als inhoudelijk. nSEC/Resilience heeft de teststrategie opgesteld en uitgewerkt die ING in staat stelde het zeer complexe batchverkeer (lopend in cycli met meerdere technische en functionele afhankelijkheden) in de nieuwe kernsystemen te simuleren en op performance te meten, terwijl tegelijkertijd ook de performance van het online verkeer vanaf de kanalen over de gehele applicatieketen kon worden gemeten.
Naast het uitwerken van de teststrategie en testaanpak heeft nSEC/Resilience de betrokken teams gestuurd in de testuitvoering en verwerken van de resultaten. De teststrategie heeft bijgedragen aan de bewijsvoering van de haalbaarheid van het target applicatielandschap.
Neem voor meer informatie contact met ons op.