Software Due Diligence

Software Due Diligence

Bij besluiten over investeringen of overnames gaat het vaak om aanzienlijke bedragen, en dienen risico’s zoveel mogelijk te worden uitgesloten of inzichtelijk te worden gemaakt op basis van feiten. Als software betrokken is bij dit proces, of zelfs de hoofdcomponent is, is het zaak om de betreffende software assets vanuit alle relevante aspecten grondig te laten inspecteren om zo de verkregen informatie te valideren en aan te vullen.

Gangbare aspecten van een dergelijk Software Due Diligence onderzoek zijn bijvoorbeeld:

 

  • Software functionaliteit / functional debt
  • Software architectuur en onderhoudbaarheid
  • Code quality
  • Technical debt
  • Security
  • Performance

 

Ook kan, in aanvulling op de meer technische aspecten, gekeken worden naar organisatorische of tactisch/strategische vraagstukken. Bijvoorbeeld: wat zijn de sterke punten van de software en wat kan worden gedaan om deze sterke punten te behouden?

nSEC/Resilience is gespecialiseerd en ervaren in het geïntegreerd aanbieden van de expertise die benodigd is voor Software Due Diligence onderzoek. Daarnaast zijn onze experts gewend om Software Due Diligence trajecten gestructureerd en onder tijdsdruk uit te voeren. Hierbij hanteren we een modulaire Software Due Diligence Checklist. In deze checklist wordt ook de internationaal erkende ISO 25010 standaard voor software kwaliteit in acht genomen. Op basis van de specifieke situatie kunnen in overleg bepaalde onderwerpen meer aandacht krijgen of juist worden weggelaten.

Nieuwsgierig naar onze modulaire Software Due Diligence Checklist? Vraag deze vrijblijvend op via dit formulier! Dit formulier kan ook worden gebruikt voor andere algemene vragen over onze Software Due Diligence services.