Technische audit cloud infrastructuur (Azure / AWS)

Technische audit cloud infrastructuur (Azure / AWS)

Door de vele voordelen die worden geboden door cloud-based services zoals Azure en AWS hebben veel organisaties ervoor gekozen om hun applicaties of platformen op te zetten middels deze cloud-based services (of ernaartoe te migreren). Een vaak voorkomende uitdaging hierbij is dat vaak niet alle gewenste kennis over Azure of AWS in voldoende mate aanwezig of beschikbaar is binnen de organisatie. Hierdoor kan er onduidelijkheid of onzekerheid bestaan over de mate waarin de opgezette infrastructuur en applicaties voldoen aan best practices en minimale standaarden op bijvoorbeeld het gebied van security. nSEC/Resilience kan hierbij helpen door in kortlopende trajecten een onafhankelijke controle uit te voeren met ervaren consultants.

 

 

nSEC/Resilience heeft hiervoor een zelf-ontwikkeld controleframework, dat is opgesteld en verfijnd op basis van jaren ervaring met technische audits op Azure en AWS. Omdat elke omgeving uniek is kan de inhoud en benadering worden afgestemd op de specifieke behoefte van elke organisatie. Zo zal een technische audit voor omgevingen die gebruik maken van traditionele componenten zoals Azure virtual machines of AWS EC2 er anders uitzien dan controles op container-based of serverless omgevingen. De onderwerpen en benodigde resourcing voor elke technische audit wordt vantevoren afgestemd middels een vrijblijvend auditvoorstel.

Meer weten? Neem contact met ons op!