Klachtenprocedure nSEC/Resilience

Introductie

Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze geleverde diensten (en de tevredenheid van onze klanten over onze dienstverlening) maximaal te houden.

In lijn hiermee heeft nSEC/Resilience een formele klachtenprocedure. Dit proces is aanvullend op onze  bestaande kwaliteits- en evaluatieprocessen. De klachtenprocedure dient er tevens voor om te voldoen aan de eisen voor het gecertificeerd zijn als CCV erkende organsatie voor het leveren van penetratietesten.

Klachten kunnen via e-mail worden gestuurd naar qualitysystem@nsec-resilience.com. Het verzoek is om in het bericht een beschrijving te geven van de klacht, en ook aan te geven welke persoon namens uw organisatie als contactpersoon kan worden aangehouden.

Uw klacht wordt opgenomen in ons klachtenregister. U kunt hiervan binnen één werkdag een bevestiging verwachten.

Wanneer er niet op korte termijn een oplossing kan worden gevonden, ontvangt u na uiterlijk vier weken een update. Daarna ontvangt u na uiterlijk 8 weken een nieuwe update. Er wordt naar gestreefd om uw klacht zo snel mogelijk af te handelen.

Naast een oplossing voor uw organisatie specifiek, wordt als onderdeel van ons kwaliteitssysteem ook geevalueerd welke wijzigingen intern kunnen worden gemaakt om vergelijkbare klachten te voorkomen.