Nieuw: professionele begeleiding bij DPIA

Op 25 mei 2018 gaat de Europese privacy-verordening Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Valt uw organisatie binnen de gestelde criteria? Dan bent u verplicht een Data Protection Impact Assessments (DPIA) uit te voeren.

Samen met partnerorganisatie RISKID kan nSEC/Resilience helpen bij het zorgvuldig, grondig en gestructureerd uitvoeren van de DPIA. RISKID is zeer ervaren in het uitvoeren van risico-inventarisatiesessies, en heeft daarvoor de innovatieve tool RISKID ontwikkeld. Deze tool verbetert het vastleggen van risico’s, maar ook het opvolgen van acties om deze risico’s weg te nemen.

Consultants van nSEC/Resilience brengen in deze DPIA sessies kennis in over risico’s op het gebied van privacy gevoelige data, en kunnen op basis van ervaring ontbrekende risico’s identificeren en op basis van voorbeelden de materie meer concreet maken. Deze dienstverlening is onlangs op RTL7 gepresenteerd in “Ondernemend Nederland” (de beelden zijn te vinden op de Ondernemend Nederland website – klik hier om deze te bekijken).

Klik hier voor meer informatie over de DPIA!