Privacy- en cookiebeleid nSEC/Resilience

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

nSEC/Resilience verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons-) gegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Naam organisatie
  • E-mailadres
  • Informatie die u verstrekt als onderdeel van een informatieverzoek

Bijzondere en/of mogelijk gevoelige gegevens die wij verwerken

Wanneer technische gegevens worden ingestuurd bij het doen van een informatieverzoek, verwerken wij deze gegevens om een optimale dienstverlening te kunnen bereiken. Op het moment dat deze gegevens niet meer nodig zijn, worden deze verwijderd. Wanneer wij security services aan u verlenen, wordt er samen met u een aanvullende wederzijdse non-disclosure agreement opgesteld en getekend.

Met welk doel verwerken wij deze gegevens?

nSEC/Resilience verwerkt de gegevens om naar behoefte informatie te kunnen verstrekken over de diensten die nSEC/Resilience aanbiedt.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

nSEC/Resilience bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden niet langer bewaard dan 1 jaar na het ontvangen van de gegevens dan wel het afronden van de meest recente dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

nSEC/Resilience verstrekt de gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

nSEC/Resilience gebruikt functionele-, analytische- en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. nSEC/Resilience gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij het eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om de verzamelde en verwerkte gegevens in te zien, aan te laten passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door nSEC/Resilience. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nsec-resilience.com.

Hoe beveiligt nSEC/Resilience deze gegevens?

nSEC/Resilience neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons algemene telefoonnummer of via  info@nsec-resilience.com. Naast het tijdig verwijderen van informatie die niet langer wordt gebruikt, heeft nSEC/Resilience verschillende maatregelen getroffen om de verkregen gegevens te beveiligen; de meeste van deze maatregelen zijn afgeleid van ISO27001 security controls. Zo zijn bijvoorbeeld gegevens altijd goed versleuteld, zijn gegevens alleen benaderbaar voor diegenen die er echt mee moeten werken, en wordt 2 factor authenticatie afgedwongen voor locaties met gevoelige gegevens.

Over nSEC/Resilience

nSEC/Resilience, gevestigd aan de Burgemeester Stramanweg 105, 1101 AA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons-)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

nSEC/Resilience BV
Burgemeester Stramanweg 105
1101 AA Amsterdam
+31(0)30 207 2140

Jeroen Yntema is de Functionaris Gegevensbescherming van nSEC/Resilience, te bereiken via jeroen.yntema@nsec-resilience.com.